[vc_row css_animation=”” row_type=”row” use_row_as_full_screen_section=”no” type=”grid” angled_section=”no” text_align=”left” background_image_as_pattern=”without_pattern” el_class=”page_hdr” z_index=”” el_id=”juridisch”][vc_column width=”9/12″][vc_column_text]

Privacybeleid

[/vc_column_text][vc_empty_space height=”14px” el_class=”space_on_section”][vc_column_text]Woeste Jongens Producties is een samenwerkingsverband van verschillende zzp-ers. Het is een onderdeel van o.a. Blauwborst Media, gevestigd aan Hornwaard 3 1824SB Alkmaar, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.[/vc_column_text][vc_empty_space height=”21px” el_class=”space_in_section”][vc_column_text]Contactgegevens:
Hornwaard 3
1824SB Alkmaar
T: +31630418717
W: www.blauwborstmedia.nl[/vc_column_text][vc_empty_space height=”21px” el_class=”space_in_section”][vc_column_text]

Persoonsgegevens die wij verwerken

[/vc_column_text][vc_empty_space height=”7px”][vc_column_text]Blauwborst Media verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.[/vc_column_text][vc_empty_space height=”21px” el_class=”space_in_section”][vc_column_text]Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:[/vc_column_text][vc_empty_space height=”21px” el_class=”space_in_section”][vc_column_text]

[/vc_column_text][vc_empty_space height=”21px” el_class=”space_in_section”][vc_column_text]

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

[/vc_column_text][vc_empty_space height=”7px”][vc_column_text]Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@blauwborstmedia.nl, dan verwijderen wij deze informatie.[/vc_column_text][vc_empty_space height=”21px” el_class=”space_in_section”][vc_column_text]Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Blauwborst Media verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
[/vc_column_text][vc_empty_space height=”21px” el_class=”space_in_section”][vc_column_text]

[/vc_column_text][vc_empty_space height=”21px” el_class=”space_in_section”][vc_column_text]

Geautomatiseerde besluitvorming

[/vc_column_text][vc_empty_space height=”7px”][vc_column_text]Blauwborst Media neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Blauwborst Media) tussen zit. Blauwborst Media gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:[/vc_column_text][vc_empty_space height=”21px” el_class=”space_in_section”][vc_column_text][aanvullen met naam van het systeem, waarom het gebruikt wordt, onderliggende logica, belang en verwachte gevolgen voor betrokkene][/vc_column_text][vc_empty_space height=”21px” el_class=”space_in_section”][vc_column_text]Informeronline voor de verwerking van offertes en facturen. Dit systeem maakt het makkelijker om facturen op te stellen en de financiële administratie bij te houden. De gevolgen voor jou als klant zullen vooral inhouden dat je gegevens hierin staan om de financiële kant van de dienstverlening te kunnen afronden.[/vc_column_text][vc_empty_space height=”21px” el_class=”space_in_section”][vc_column_text]

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

[/vc_column_text][vc_empty_space height=”7px”][vc_column_text]Blauwborst Media bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:[/vc_column_text][vc_empty_space height=”21px” el_class=”space_in_section”][vc_column_text]

[/vc_column_text][vc_empty_space height=”21px” el_class=”space_in_section”][vc_column_text]

Delen van persoonsgegevens met derden

[/vc_column_text][vc_empty_space height=”7px”][vc_column_text]Blauwborst Media verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.[/vc_column_text][vc_empty_space height=”21px” el_class=”space_in_section”][vc_column_text]

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

[/vc_column_text][vc_empty_space height=”7px”][vc_column_text]Deze website gebruikt analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone.[/vc_column_text][vc_empty_space height=”21px” el_class=”space_in_section”][vc_column_text]De analytische cookies worden gebruikt om de website goed te laten werken en deze voor u te kunnen optimaliseren. De gegevens die we verzamelen zijn anoniem. Wij volgen u niet met andere doeleinden en wij delen de gegevens niet met derden.[/vc_column_text][vc_empty_space height=”21px” el_class=”space_in_section”][vc_column_text]Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.[/vc_column_text][vc_empty_space height=”21px” el_class=”space_in_section”][vc_column_text]

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

[/vc_column_text][vc_empty_space height=”7px”][vc_column_text]Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Blauwborst Media en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.[/vc_column_text][vc_empty_space height=”21px” el_class=”space_in_section”][vc_column_text]Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@blauwborstmedia.nl.[/vc_column_text][vc_empty_space height=”21px” el_class=”space_in_section”][vc_column_text]Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .[/vc_column_text][vc_empty_space height=”21px” el_class=”space_in_section”][vc_column_text]Blauwborst Media wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons[/vc_column_text][vc_empty_space height=”21px” el_class=”space_in_section”][vc_column_text]

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

[/vc_column_text][vc_empty_space height=”7px”][vc_column_text]Blauwborst Media neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@blauwborstmedia.nl. Blauwborst Media heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:[/vc_column_text][vc_empty_space height=”21px” el_class=”space_in_section”][vc_column_text]

[/vc_column_text][vc_empty_space height=”105px” el_class=”space_on_section”][/vc_column][vc_column width=”3/12″][/vc_column][/vc_row]